استابلایزر تکفاز اداری،خانگی سروو موتوری (ایستاده)

این مدل از استابلایزرهای امگا از سری مدل های ایستاده یا همان عمودی است که قابل استفاده جهت مصارف اداری و خانگی برای برق ورودی تکفاز میباشد.

  از جمله مزایای این سری از دستگاه های استابلایزر امگا میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • دامنه رنج ولتاژ ورودی بسیار وسیع از ۱۵۰ ولت تا ۲۵۰ ولت
 • ظاهری بسیار زیبا جهت محیط های اداری و خانگی و مطب های پزشکی
 • دارای حجم کم جهت سهولت در نصب
 • سیم پیچ واریاک ۱۰۰ % مس
 • سیستم تاخیر در وصل
 • مجهز به کلید By-Pass

استابلایزر تکفاز اداری، خانگی سروو موتوری (ایستاده)

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-1.5Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • دامنه اصلاح ولتاژ ازحداقل ۷۰  تا ۱۳۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت
 • جریان خروجی : ۶ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-1Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • دامنه اصلاح ولتاژ ازحداقل ۷۰  تا ۱۳۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۴ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-0.5Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • دامنه اصلاح ولتاژ ازحداقل ۷۰  تا ۱۳۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت، ۱۱۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۲ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-5Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۲۰ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۵۶ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-3Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۱۲ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۳۳٫۶ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-2Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۸ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۲۲٫۴ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-15Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت  
 • جریان خروجی : ۶۰ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۱۶۸ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-10Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت   
 • جریان خروجی : ۴۰ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۱۱۲ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده
Elect Power-V11-8Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۳۲ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۸۹٫۶ آمپر

اطلاعات بیشتر

استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 
Elect Power-V11-20Kva
 • دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت
 • ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت    
 • جریان خروجی : ۸۰ آمپر
 • حداکثر جریان خروجی : ۲۲۴ آمپر

اطلاعات بیشتر