استان

شهر

نام شرکت / فروشگاه:

نوع شرکت

کد اقتصادی :

حوزه فعالیت فعلی:

مساحت دفتر کاری شرکت:

نوع مالکیت:

آدرس شرکت:

کد پستی:

تلفن:

فکس:

موبایل مدیریت:

ایمیل شما (الزامی)

سایت

نام و نام خانوادگی مدیریت:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی:

تعداد پرسنل شرکت:

تعداد پرسنل شرکت:

سوابق کاری و پروژه های انجام شده شرکت:

توضیحات تکمیلی:

فرم اخذ نمایندگی

در صورتی که مایل هستید شانس خود را برای پیوستن به شرکت نانو افزار تراشه امتحان کنید، می‌توانید با تکمیل این فرم با کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار سازید. بی‌تردید، پس از تکمیل و ارسال این فرم همکاران ما در زودترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.